Praktische zaken

Tarieven
Het tarief voor een consult van 45 minuten bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 105,25. De tarieven zijn geldig voor alle gesprekken, inclusief het eerste intakegesprek. Afzeggen van een consult kan natuurlijk altijd. Let op: gereserveerde tijd die korter dan 24 uur tevoren is afgezegd wordt doorberekend. Bij het doorberekenen van een consult houd ik geen rekening met de reden van afwezigheid. Ik wil namelijk niet in ingewikkelde discussies komen wanneer een reden voldoende geldig is. Indien je behandeling valt onder een vergoedingsregeling, vergoedt de zorgverzekeraar deze tijd niet en krijg je van mij een nota van € 105,25. Afzeggen kan uitsluitend telefonisch op telefoonnummer 030 - 276 02 64, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

In de Generalistische Basis-GGZ worden vanuit het Basispakket van de zorgverzekering vier ‘Prestaties’ vergoed: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Op grond van de gestelde diagnose wordt bepaald welk product van toepassing is. De prestatie Onvolledig behandeltraject is aan de orde als na 1 of 2 consulten blijkt dat je bij mij niet aan het juiste adres bent. Op grond van de ernst van de problemen wordt bepaald welke prestatie van toepassing is. Let op: om voor vergoeding uit de zorgverzekering in aanmerking te komen is het een vereiste dat je bent verwezen door je huisarts. De psychische problemen moeten voor vergoeding voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis van DSM-IV. De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

PRIJSLIJST GENERALISTISCHE BASIS-GGZ
ingaande 1 januari 2019

Product GB-GGZ Kort€ 507,62
Product GB-GGZ Middel€ 864,92
Product GB-GGZ Intensief€ 1.356,25
Product GB-GGZ Chronisch€ 1.251,70
Onvolledig behandeltraject€ 207,19
Individueel consult€ 105,25

Betalingsregels
Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de individuele sessies van die afgelopen maand. In het geval van de Producten Generalistische Basis-GGZ ontvang je de factuur na afsluiten van de behandeling. Je dient deze binnen 15 dagen te betalen. Verder zijn de betalingsvoorwaarden Eerstelijnspsychologen Praktijk Kruithof van toepassing.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Ik heb er bewust gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars en ben dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Ik heb bezwaren tegen de steeds groter wordende macht van de zorgverzekeraars, omdat zij in mijn ogen goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Ook moet ik, als ik een contract zouden aangaan, aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die mij belemmeren bij het goed uitvoeren van mijn werk en indruisen tegen mijn beroepsethiek. Bij een contract dienen ik bijvoorbeeld inzage te geven in dossiers. Verder bepalen zorgverzekeraars dan hoeveel cliënten ik per jaar mag behandelen door middel van ‘omzetplafonds’, en bemoeien zij zich met de inhoud van de behandeling die ik mag geven Dit alles gaat voor mij veel te ver, waardoor ik dit besluit heb genomen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.contractvrijepsycholoog.nl.

Natura of restitutie basisverzekering
Voor de basisverzekering heb je de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Restitutie basisverzekering: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij Eerstelijnspsychologen Praktijk Kruithof, is dit de meest gunstige variant.

Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed. Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Privacystatement
Psychologenpraktijk Kruithof hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Een privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Kruithof met informatie over een persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Voor de volledige tekst kun je hier klikken.

Kwaliteitsstatuut
Eerstelijnspsychologen Praktijk Kruithof heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden. Je kunt dat hier inzien.

Klachtenregeling
Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening of de rekening.

Heb je vragen of klachten, laat het mij dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kun je gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • De klachtenregeling van het LVVP (de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
  • De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • Op grond van de wet BIG kan je ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg